ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Τα προϊόντα της BATARIAS καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστικές ατέλειες στα παρακάτω ηλεκτρικά εξαρτήματα: ηλεκτροκινητήρας, ελεγκτής και συσσωρευτής. ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση τα παρακάτω εξαρτήματα – ανταλλακτικά: ο φορτιστής της μπαταρίας, περιστρεφόμενη χειρολαβή επιτάχυνσης – χειρόγκαζο, αισθητήρας πεντάλ – pedelec, όργανο ένδειξης της μπαταρίας και χειρισμού – χιλιομετρητής – display, τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα, γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες, κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης – πλαγιοστάτης, ακτίνες, ζάντες – στεφάνια ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά.
 2. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την αγορά του προϊόντος. Πειστήριο των παραπάνω είναι η ημερομηνία της παρούσης εγγύησης ή απόδειξης αγοράς. Η μπαταρία θεωρείται ελαττωματική όταν η απόδοσή της πέφτει κάτω από το 40% της ονομαστικής της απόδοσης από την ημέρα αγοράς. Η εγγύηση της μπαταρίας διακόπτεται ως συνέπεια μη ορθής χρήσης της μπαταρίας (για παράδειγμα υπερφόρτιση, υπερβολική αποφόρτιση, βραχυκύκλωμα που δέχεται από ελαττωματικό – βραχυκυκλωμένο ελεγκτή ή ηλεκτροκινητήρα, εμφανή ίχνη υγρασίας εντός του κελύφους της μπαταρίας, ρωγμές, θραύση από πτώση, χτύπημα ή κακή στερέωση).
 3. Τα προϊόντα της BATARIAS πρέπει να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
 4. Η παρούσα εγγύηση ή απόδειξη λιανικής αγοράς ή το τιμολόγιο αγοράς αποτελούν και πιστοποιητικό εγγύησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην παρούσα εγγύηση ή στο παραστατικό πώλησης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της εγγύησης, η οποία λήγει με την συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
 5. Σε περίπτωση επέμβασης που καλύπτεται από την εγγύηση ο πελάτης θα μεταφέρει με ιδία φροντίδα το προϊόν έως το συνεργείο επισκευής της BATARIAS συνοδεύοντάς το με την απόδειξη αγοράς ή εγγύησης. Το προϊόν θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στον πελάτη μετά από ειδοποίηση από το συνεργείο επισκευής της BATARIAS. Οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να εκτελούνται από το συνεργείο επισκευής της BATARIAS . Οποιαδήποτε αντικατάσταση ανταλλακτικού που έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαττωματικό θα πρέπει ΠΡΩΤΑ να αποστέλλεται στην έδρα της εταιρίας μας, στη συνέχεια να ελέγχεται από τους τεχνικούς μας και εφόσον διαπιστωθεί, ότι η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ αποστέλλεται το επισκευασμένο ανταλλακτικό στην περίπτωση που μπορεί να επισκευαστεί ή καινούργιο ανταλλακτικό στην περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το ανταλλακτικό έχει υποστεί βλάβη από υπαιτιότητα του χρήστη, η αντικατάσταση – επισκευή επιβαρύνει οικονομικά τον πελάτη. Όλα τα έξοδα μεταφοράς προς και από την εταιρία προς τον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη.
 6. Η εκτέλεση μίας επισκευής ή/και αντικατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα εγγύηση, δεν επιφέρει την επέκταση της εγγύησης ούτε την ανανέωση της λήξης αυτής.

Σημειώσεις: Η παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται σε διάφορες περιπτώσεις φθοράς υλικού, σχεδίασης ή κατασκευής. Συγκεκριμένα, δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Εγκατάσταση του μοτέρ ή του κιτ μετατροπής απο ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. Σε περίπτωση που ο αγοραστής εγκαταστήσει το μοτερ σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
 • Ελέγχους, συντήρηση, περιοδική επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων ως συνέπεια της φυσικής φθοράς του προϊόντος όπως: τακάκια φρένων, δισκόφρενα, καλώδια φρένων, φωτιστικά, λαμπάκια, διακόπτες, σκελετός, αναρτήσεις, σέλα, μοχλός συγκράτησης σέλας, σχάρα, μπαγαζιέρα, καλάθι, τιμόνι, προφυλακτήρας αλυσίδας, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα, γρανάζια – σασμάν ταχυτήτων, επιλογέας ταχυτήτων, φτερά-λασπωτήρες, κλειδαριά, καθρέπτες, πετάλια, δισκοβραχίονας, ελαστικά, σαμπρέλες, ορθοστάτης, ακτίνες, ζάντες, ανακλαστήρες και λοιπά αναλώσιμα υλικά.
 • Κατάχρηση, κακή χρήση, αμέλεια ή χρήση μη συμβατή με το σκοπό του προϊόντος (για παράδειγμα χρήση του ποδηλάτου σε εκτός δρόμου διαδρομές, υπερφόρτωση του ποδηλάτου πέρα από τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης ή με τις ειδικότερες τεχνικές προφυλάξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, ή ζημίες που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα όπως πτώσεις ή/και εισχώρηση υγρών σε ελεγκτή, μπαταρία, ηλεκτροκινητήρα, φορτιστή και όλα τα ηλεκτρικά μέρη του ποδηλάτου).
 • Χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα μη πιστοποιημένα από την BATARIAS ως κατάλληλα για το προϊόν.
 • Δυσλειτουργίες του προϊόντος που προέρχονται από λανθασμένη εγκατάσταση (όπως απο μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο), ή εργασία που δεν συμφωνεί με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφάλειας όπως αυτά ισχύουν, ή παραβίαση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
 • Ατυχήματα, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της BATARIAS, και προέρχονται από κεραυνό, νερό, υγρασία, αλμύρα, φωτιά.
 • Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε υπερφόρτωση ή χρήση κατά παράβαση των σαφών οδηγιών για ορθή συντήρηση που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
 • Ζημίες στην μπαταρία που οφείλονται σε νερό, υγρασία, αλμύρα, φωτιά.
 • Η εγγύηση δεν ισχύει αν η μπαταρία ανοιχθεί από μη Εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 • Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο προϊόν για να συμμορφωθεί με εθνικά ή τοπικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε χώρες, όπου το προϊόν δε διατίθεται.
 • Επισκευές ή εγκαταστάσεις που έχουν εκτελεστεί από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως είναι το άνοιγμα του προϊόντος (μπαταρία, ηλεκτροκινητήρας, μονάδα ελεγκτή, φορτιστής, ηλεκτρικό κύκλωμα μετά των εξαρτημάτων του και της καλωδίωσης) από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Αλλοίωση, ακύρωση, αφαίρεση, ή αδυναμία ανάγνωσης του μοντέλου ή/και του αριθμού σειράς του προϊόντος.
 • Φόρτιση της μπαταρίας που έχει γίνει με φορτιστή διαφορετικού μοντέλου από εκείνον που χορηγήθηκε και συνοδεύει το προϊόν ή με μη γνήσιο φορτιστή, που παρέχεται από την BATARIAS .
 • Μη συμμόρφωση με τους κανόνες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
 • Χρήση του ποδηλάτου σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη της ανώτερης προβλεπόμενης για τον εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα ή την φόρτωση με βάρος μεγαλύτερου του προβλεπόμενου.
 • Το υλικό που αντικαθίσταται από την εγγύηση λόγω ζημίας ανήκει στην κυριότητα της BATARIAS , και πρέπει να παραδίδεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα τιμολογηθεί κανονικά στον πελάτη.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά έχουν οριστεί από το νόμο, ούτε εκείνα που ο καταναλωτής μπορεί να απολαμβάνει σε ισχύ των συμβάσεων αγοραπωλησίας που ενδεχομένως έχει συνάψει με τους αντιπροσώπους.
 • Για οποιαδήποτε αντιδικία αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση είναι εκείνα των Αθηνών.

Εγγύηση Μπαταρίας : 1 έτος με ελάχιστη χωρητικότητα 70% ή 500 κύκλους.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: 
Μετά τις πρώτες 15-20 φορτίσεις, τότε η μπαταρία φτάνει στην πλήρη χωρητικότητά της. Η χωρητικότητα με την πάροδο του χρόνου μειώνεται χωρίς σημαντική διαφορά απόδοσης. Η μπαταρία θεωρείται εξαντλημένη όταν φτάσει το 50-60% της αρχικής της χωρητικότητας και όχι αργότερα. Μην εκθέτετε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε τις υγρές περιοχές που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση και βραχυκύκλωμα.

 • ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε τον σωστό φορτιστή για την μπαταρία σας.
 • ΠΟΤΕ μην αφήνετε τη φορτισμένη μπαταρία κάτω από 20%.
 • Η μπαταρία πρεπει πάντα να φυλάσσεται σε ξηρό και σκιερο μέρος μακριά απο νερό και υγρασία.
 • Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μετά από κάθε χρήση. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από μεγάλες περιόδους αδράνειας, ειδικά πριν από το χειμώνα, και οπωσδήποτε κάθε 4/6 εβδομάδες για να αποφύγετε ζημιές. Μετά από κάθε χρήση απενεργοποιήστε το διακόπτη μπαταρίας για να αποφύγετε την εκκένωση. Συνιστούμε την αποθήκευση της μπαταρίας σε ξηρούς χώρους με θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 25°.

Τεχνική Υποστήριξη
Σε όλους τους πελάτες μας που προβαίνουν στη αγορά προϊόντων της BATARIAS , προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει παντός τύπου επισκευές και συντήρηση, έτσι ώστε να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή τους στα προϊόντα της BATARIAS