17,16

Χωρητικότητα……………….: 6600mAh
Voltage…………………..: 7.1V ή 7.6V
Αριθμός Στοιχείων……….: 6
Φυσική Κατάσταση……………..: Καινούρια
Κωδικός…………………..: SKU-1526

Λειτουργεί σαν Γνήσι

Κωδικός προϊόντος: 8425 Κατηγορία:
Replace Part Number
 
HSTNN-OB37, HSTNN-OB38, HSTNN-OB39, HSTNN-OB41, HSTNN-OB76, HSTNN-UB37, HSTNN-UB41, HSTNN-XB37, HSTNN-XB41, HSTNN-XB76, HSTNN-Q22C, 431132-002, 431325-321, 431325-361, 432663-361, 437403-321, 437403-322, 437403-361, 437403-362, 437403-541, 441131-001, 441131-002, 441131-003, 441132-001, 441132-003, NBP6A65B1, NBP8A49, RQ203AA, RQ204AA  
   
Compatible Models
 

HP Pavilion tx1000 Series:
Pavilion tx1000Z, Pavilion tx1001AU, Pavilion tx1001XX, Pavilion tx1002AU, Pavilion tx1002XX, Pavilion tx1004AU, Pavilion tx1005AU, Pavilion tx1006AU, Pavilion tx1007AU, Pavilion tx1008AU, Pavilion tx1009AU, Pavilion tx1010AU, Pavilion tx1011AU, Pavilion tx1012AU, Pavilion tx1013AU, Pavilion tx1014AU, Pavilion tx1015AU, Pavilion tx1016AU, Pavilion tx1017AU, Pavilion tx1019AU, Pavilion tx1020AU, Pavilion tx1020EA, Pavilion tx1021AU, Pavilion tx1030EA, Pavilion tx1030LA, Pavilion tx1040EA, Pavilion tx1070br, Pavilion tx1080EA
HP Pavilion tx1100 Series:
Pavilion tx1101AU, Pavilion tx1102AU, Pavilion tx1103AU, Pavilion tx1104AU, Pavilion tx1105AU, Pavilion tx1106AU, Pavilion tx1107AU, Pavilion tx1110CA, Pavilion tx1110US, Pavilion tx1113CL, Pavilion tx1115NR, Pavilion tx1119US, Pavilion tx1120US, Pavilion tx1125EA, Pavilion tx1126EA, Pavilion tx1127CL, Pavilion tx1127EA, Pavilion tx1128EA, Pavilion tx1129EA, Pavilion tx1137EA, Pavilion tx1138EA, Pavilion tx1140EA, Pavilion tx1150EA, Pavilion tx1151EA
HP Pavilion tx1200 Series:
Pavilion tx1201au, Pavilion tx1202au, Pavilion tx1203au, Pavilion tx1204au, Pavilion tx1205/CT, Pavilion tx1205au, Pavilion tx1205us, Pavilion tx1206au, Pavilion tx1207au, Pavilion tx1208au, Pavilion tx1208ca, Pavilion tx1209au, Pavilion tx1210au, Pavilion tx1210ca, Pavilion tx1210us, Pavilion tx1211au, Pavilion tx1212au, Pavilion tx1213au, Pavilion tx1214au, Pavilion tx1215au, Pavilion tx1215nr, Pavilion tx1216au, Pavilion tx1217au, Pavilion tx1217cl, Pavilion tx1218au, Pavilion tx1218ca, Pavilion tx1219au, Pavilion tx1219us, Pavilion tx1220au, Pavilion tx1220ca, Pavilion tx1220us, Pavilion tx1221au, Pavilion tx1222au, Pavilion tx1223au, Pavilion tx1224au, Pavilion tx1225au, Pavilion tx1226au, Pavilion tx1228ca, Pavilion tx1230la, Pavilion tx1232la, Pavilion tx1240ef, Pavilion tx1240er, Pavilion tx1250ea, Pavilion tx1250ee, Pavilion tx1250eg, Pavilion tx1250el, Pavilion tx1250en, Pavilion tx1250eo, Pavilion tx1250es, Pavilion tx1250et, Pavilion tx12560ea, Pavilion tx1270ed, Pavilion tx1270eo, Pavilion tx1270ep, Pavilion tx1270es, Pavilion tx1280er
HP Pavilion tx1300 Series:
Pavilion tx1301au, Pavilion tx1302au, Pavilion tx1303au, Pavilion tx1304au, Pavilion tx1304ca, Pavilion tx1305au, Pavilion tx1305ca, Pavilion tx1305us, Pavilion tx1306au, Pavilion tx1306nr, Pavilion tx1307au, Pavilion tx1308au, Pavilion tx1308ca, Pavilion tx1308nr, Pavilion tx1309au, Pavilion tx1310au, Pavilion tx1311au, Pavilion tx1312au, Pavilion tx1313au, Pavilion tx1314au, Pavilion tx1314ca, Pavilion tx1315au, Pavilion tx1316au, Pavilion tx1317au, Pavilion tx1318au, Pavilion tx1318ca, Pavilion tx1319au, Pavilion tx1320au, Pavilion tx1320ca, Pavilion tx1320eg, Pavilion tx1320eo, Pavilion tx1320er, Pavilion tx1320es, Pavilion tx1320us, Pavilion tx1321au, Pavilion tx1325ep, Pavilion tx1325es, Pavilion tx1325nr, Pavilion tx1327cl, Pavilion tx1330es, Pavilion tx1330la, Pavilion tx1332la, Pavilion tx1340ea, Pavilion tx1340es, Pavilion tx1345eo, Pavilion tx1350ed, Pavilion tx1350ee, Pavilion tx1350ef, Pavilion tx1350el, Pavilion tx1350en, Pavilion tx1350er, Pavilion tx1350et, Pavilion tx1360er, Pavilion tx1390ef
HP Pavilion tx1400 Series:
Pavilion tx1401au, Pavilion tx1402au, Pavilion tx1403au, Pavilion tx1404au, Pavilion tx1410us, Pavilion tx1414ca, Pavilion tx1416ca, Pavilion tx1417cl, Pavilion tx1418ca, Pavilion tx1419nr, Pavilion tx1420ca, Pavilion tx1420us, Pavilion tx1499us
HP Pavilion tx2000 Series:
Pavilion tx2000ed, Pavilion tx2000ep, Pavilion tx2000es, Pavilion tx2000z, Pavilion tx2001au, Pavilion tx2002au, Pavilion tx2003au, Pavilion tx2004au, Pavilion tx2005/CT, Pavilion tx2005au, Pavilion tx2006au, Pavilion tx2007au, Pavilion tx2008au, Pavilion tx2009au, Pavilion tx2010au, Pavilion tx2010eo, Pavilion tx2010er, Pavilion tx2010es, Pavilion tx2011au, Pavilion tx2012au, Pavilion tx2013au, Pavilion tx2014au, Pavilion tx2015au, Pavilion tx2016au, Pavilion tx2017au, Pavilion tx2018au, Pavilion tx2019au, Pavilion tx2020au, Pavilion tx2020eo, Pavilion tx2021au, Pavilion tx2022au, Pavilion tx2023au, Pavilion tx2024au, Pavilion tx2025au, Pavilion tx2025el, Pavilion tx2026au, Pavilion tx2027au, Pavilion tx2028au, Pavilion tx2029au, Pavilion tx2030au, Pavilion tx2030ee, Pavilion tx2030en, Pavilion tx2031au, Pavilion tx2032au, Pavilion tx2032la, Pavilion tx2033au, Pavilion tx2040et, Pavilion tx2050ea, Pavilion tx2050ef, Pavilion tx2050eg, Pavilion tx2050ep, Pavilion tx2051xx, Pavilion tx2052xx, Pavilion tx2070ee, Pavilion tx2070en, Pavilion tx2075br
HP Pavilion tx2100 Series:
Pavilion tx2100ed, Pavilion tx2100ep, Pavilion tx2100er, Pavilion tx2101au, Pavilion tx2102au, Pavilion tx2103au, Pavilion tx2104au, Pavilion tx2104ca, Pavilion tx2105au, Pavilion tx2106au, Pavilion tx2107au, Pavilion tx2108au,Pavilion tx2108ca, Pavilion tx2109au, Pavilion tx2110ca, Pavilion tx2110es, Pavilion tx2110us, Pavilion tx2113cl,Pavilion tx2114ca, Pavilion tx2115nr, Pavilion tx2117cl, Pavilion tx2120es, Pavilion tx2120us, Pavilion tx2130ea, Pavilion tx2130el, Pavilion tx2130es, Pavilion tx2130et, Pavilion tx2140eg, Pavilion tx2150ee, Pavilion tx2150ef, Pavilion tx2150ei, Pavilion tx2170ee
HP Pavilion tx2500 Series:
Pavilion tx2500ea, Pavilion tx2500z, Pavilion tx2501au, Pavilion tx2502au, Pavilion tx2503au, Pavilion tx2504au, Pavilion tx2505au, Pavilion tx2506au, Pavilion tx2506el, Pavilion tx2507au, Pavilion tx2508au, Pavilion tx2508ca, Pavilion tx2509au, Pavilion tx2510au, Pavilion tx2510ca, Pavilion tx2510ea, Pavilion tx2510el, Pavilion tx2510us, Pavilion tx2511au, Pavilion tx2512au, Pavilion tx2513au, Pavilion tx2513cl, Pavilion tx2514au, Pavilion tx2514ca, Pavilion tx2515au, Pavilion tx2516au, Pavilion tx2517au, Pavilion tx2517ca, Pavilion tx2517cl, Pavilion tx2518au, Pavilion tx2519au, Pavilion tx2520au, Pavilion tx2520ea, Pavilion tx2520ef, Pavilion tx2520ej, Pavilion tx2520er, Pavilion tx2520es, Pavilion tx2521au, Pavilion tx2522au, Pavilion tx2523au, Pavilion tx2524au, Pavilion tx2524ca, Pavilion tx2525au, Pavilion tx2525nr, Pavilion tx2526au, Pavilion tx2527au, Pavilion tx2528au, Pavilion tx2529au, Pavilion tx2530au, Pavilion tx2530ea, Pavilion tx2530ee, Pavilion tx2530ei, Pavilion tx2530es, Pavilion tx2531au, Pavilion tx2532au, Pavilion tx2532la, Pavilion tx2533au, Pavilion tx2534au, Pavilion tx2536au, Pavilion tx2540br, Pavilion tx2540ea, Pavilion tx2540es, Pavilion tx2550ea, Pavilion tx2550ed, Pavilion tx2550ee, Pavilion tx2550eg, Pavilion tx2550ei, Pavilion tx2550ep, Pavilion tx2550er, Pavilion tx2550es, Pavilion tx2550ew, Pavilion tx2550tr, Pavilion tx2551xx, Pavilion tx2570br, Pavilion tx2570ep, Pavilion tx2570es, Pavilion tx2590eo
HP Pavilion tx2600 Series:
Pavilion tx2601au, Pavilion tx2602au, Pavilion tx2603au, Pavilion tx2604au, Pavilion tx2604ca, Pavilion tx2605au, Pavilion tx2606au, Pavilion tx2607au, Pavilion tx2608au, Pavilion tx2608ca, Pavilion tx2609au, Pavilion tx2610au, Pavilion tx2611au, Pavilion tx2612au, Pavilion tx2613au, Pavilion tx2617ca, Pavilion tx2620ej, Pavilion tx2620es, Pavilion tx2622nr, Pavilion tx2623ca, Pavilion tx2625es, Pavilion tx2627cl, Pavilion tx2630ea, Pavilion tx2630es, Pavilion tx2630et, Pavilion tx2635ea, Pavilion tx2635es, Pavilion tx2635us, Pavilion tx2640er, Pavilion tx2640es, Pavilion tx2645ee, Pavilion tx2645ei, Pavilion tx2650ed, Pavilion tx2650eg, Pavilion tx2650ep, Pavilion tx2650er, Pavilion tx2650ew, Pavilion tx2670ef, Pavilion tx2670eo, Pavilion tx2675ee, Pavilion tx2690eo

TouchSmart tx2

TouchSmart tx2-1000 Series:    
TouchSmart tx2-1001au, TouchSmart tx2-1002au, TouchSmart tx2-1003au, TouchSmart tx2-1004au, TouchSmart tx2-1005au, TouchSmart tx2-1007au, TouchSmart tx2-1008au, TouchSmart tx2-1009au, TouchSmart tx2-1010au, TouchSmart tx2-1010ea, TouchSmart tx2-1010et, TouchSmart tx2-1011au, TouchSmart tx2-1012au, TouchSmart tx2-1012nr, TouchSmart tx2-1013au, TouchSmart tx2-1015au, TouchSmart tx2-1015ea, TouchSmart tx2-1016au, TouchSmart tx2-1017au, TouchSmart tx2-1018au, TouchSmart tx2-1019au, TouchSmart tx2-1020au, TouchSmart tx2-1020ca, TouchSmart tx2-1020ea, TouchSmart tx2-1020us, TouchSmart tx2-1022au, TouchSmart tx2-1024ca, TouchSmart tx2-1025dx, TouchSmart tx2-1027ca, TouchSmart tx2-1030cm, TouchSmart tx2-1031cm, TouchSmart tx2-1032cm, TouchSmart tx2-1035ee, TouchSmart tx2-1035ei, TouchSmart tx2-1040br, TouchSmart tx2-1050ed, TouchSmart tx2-1050ef, TouchSmart tx2-1050ej, TouchSmart tx2-1050el, TouchSmart tx2-1050eo, TouchSmart tx2-1050ep, TouchSmart tx2-1050es, TouchSmart tx2-1050ew, TouchSmart tx2-1051xx, TouchSmart tx2-1055ee, TouchSmart tx2-1070br, TouchSmart tx2-1075ee, TouchSmart tx2-1080la, TouchSmart tx2-1099eg

TouchSmart tx2-1100 Series:    
TouchSmart tx2-1101et, TouchSmart tx2-1102au, TouchSmart tx2-1103au, TouchSmart tx2-1104au, TouchSmart tx2-1105au, TouchSmart tx2-1105ee, TouchSmart tx2-1105ei, TouchSmart tx2-1106au, TouchSmart tx2-1107au, TouchSmart tx2-1108au, TouchSmart tx2-1109au, TouchSmart tx2-1110au, TouchSmart tx2-1111au, TouchSmart tx2-1115au, TouchSmart tx2-1115ee, TouchSmart tx2-1116au, TouchSmart tx2-1118au, TouchSmart tx2-1119au, TouchSmart tx2-1120au, TouchSmart tx2-1121au, TouchSmart tx2-1122au, TouchSmart tx2-1123au, TouchSmart tx2-1125ee, TouchSmart tx2-1150ed, TouchSmart tx2-1150ef, TouchSmart tx2-1150eg, TouchSmart tx2-1150ep, TouchSmart tx2-1150es, TouchSmart tx2-1160ea, TouchSmart tx2-1160eo, TouchSmart tx2-1165ea, TouchSmart tx2-1200eg, TouchSmart tx2-1200eo, TouchSmart tx2-1201au, TouchSmart tx2-1204au, TouchSmart tx2-1205au, TouchSmart tx2-1206au, TouchSmart tx2-1207au, TouchSmart tx2-1208au, TouchSmart tx2-1209au, TouchSmart tx2-1210au, TouchSmart tx2-1210er, TouchSmart tx2-1211au, TouchSmart tx2-1212au, TouchSmart tx2-1216au, TouchSmart tx2-1224ca, TouchSmart tx2-1230es, TouchSmart tx2-1244ca, TouchSmart tx2-1250ea, TouchSmart tx2-1250ed, TouchSmart tx2-1250ee, TouchSmart tx2-1250ef, TouchSmart tx2-1250es, TouchSmart tx2-1250et, TouchSmart tx2-1270us, TouchSmart tx2-1274nr, TouchSmart tx2-1275dx, TouchSmart tx2-1277nr, TouchSmart tx2-1300, TouchSmart tx2-1300et, TouchSmart tx2-1301au, TouchSmart tx2-1304au, TouchSmart tx2-1305au, TouchSmart tx2-1307au, TouchSmart tx2-1308au, TouchSmart tx2-1310au, TouchSmart tx2-1310eg, TouchSmart tx2-1312au, TouchSmart tx2-1314au, TouchSmart tx2-1316au, TouchSmart tx2-1322au, TouchSmart tx2-1323au, TouchSmart tx2-1325au, TouchSmart tx2-1326au, TouchSmart tx2-1340ea, TouchSmart tx2-1350er, TouchSmart tx2-1350es, TouchSmart tx2-1360ca, TouchSmart tx2-1370us, TouchSmart tx2-1375dx, TouchSmart tx2-1377nr, TouchSmart tx2-1380la, TouchSmart tx2-1399eo

HP TouchSmart tx2-1200 Series:
TouchSmart tx2-1200eg, TouchSmart tx2-1200eo, TouchSmart tx2-1201au, TouchSmart tx2-1204au, TouchSmart tx2-1205au, TouchSmart tx2-1206au, TouchSmart tx2-1207au, TouchSmart tx2-1208au, TouchSmart tx2-1209au, TouchSmart tx2-1210au, TouchSmart tx2-1210er, TouchSmart tx2-1211au, TouchSmart tx2-1212au, TouchSmart tx2-1216au, TouchSmart tx2-1224ca, TouchSmart tx2-1230es, TouchSmart tx2-1244ca, TouchSmart tx2-1250ea, TouchSmart tx2-1250ed, TouchSmart tx2-1250ee, TouchSmart tx2-1250ef, TouchSmart tx2-1250es, TouchSmart tx2-1250et, TouchSmart tx2-1270us, TouchSmart tx2-1274nr, TouchSmart tx2-1275dx, TouchSmart tx2-1277nr

HP TouchSmart tx2-1300 Series:
TouchSmart tx2-1300, TouchSmart tx2-1300et, TouchSmart tx2-1301au, TouchSmart tx2-1304au, TouchSmart tx2-1305au, TouchSmart tx2-1307au, TouchSmart tx2-1308au, TouchSmart tx2-1310au, TouchSmart tx2-1310eg, TouchSmart tx2-1312au, TouchSmart tx2-1314au, TouchSmart tx2-1316au, TouchSmart tx2-1326au, TouchSmart tx2-1340ea, TouchSmart tx2-1350er, TouchSmart tx2-1350es, TouchSmart tx2-1360ca, TouchSmart tx2-1370us, TouchSmart tx2-1375dx, TouchSmart tx2-1377nr, TouchSmart tx2-1380la, TouchSmart tx2-1399eo

TouchSmart tx2z-1000
TouchSmart tx2z-1300
TouchSmart tx2z-1000 CTO
TouchSmart tx2z-1300 CTO

Βάρος 0,300000 kg