Προσφορά!

15,01

Φορτιστής Συμβατός με..: HP/Compaq
Part Number…………….: EP-1867
Output Voltage …………: 19.5 Volt
Input Voltage …………..: 220-110 Volt
Power…………………….: 40 Watt
Current…………………..: 2.0

Κωδικός προϊόντος: 5863 Κατηγορία:

Συμβατότητα:
HP/Compaq
HP Mini 210,Mini 110,Mini 1000,Mini 1101,Mini 2102,
Compaq Mini CQ10,

HP Mini 210-1000 CTO PC VH211AV, VS143AV, VV074AV, VW994AV, VW996AV
HP Mini 210-1022eo PC VX824EA, VX824EAR
HP Mini 210-1010NR PC WA543UA, WA543UAR
HP Mini 210-1030NR PC WA544UA, WA544UAR
HP Mini 210-1070NR PC WA545UA, WA545UAR
HP Mini 210-1080NR PC WA546UA, WA546UAR
HP Mini 210-1090NR PC WA550UA, WA550UAR
HP Mini 210-1083CA PC WE820UA, WE820UAR
HP Mini 210-1050CA PC WE821UA
HP Mini 210-1095CA PC WE822UA, WE822UAR
HP Mini 210-1050NR PC WE823UA, WE823UAR
HP Mini 210-1091NR PC WE824UA, WE824UAR
HP Mini 210-1085NR PC WE825UA, WE825UAR
HP Mini 210-1095NR PC WE826UA, WE826UAR
HP Mini 210-1055NR PC WE827UA, WE827UAR
HP Mini 2102 WF317AA, WF318AA, WF319AA
HP Mini 210-1014TU PC WF592PA
HP Mini 210-1015TU PC WF621PA, WF621PAR
HP Mini 210-1016TU PC WF622PA, WF622PAR
HP Mini 210-1017TU PC WF623PA
HP Mini 210-1018TU PC WF624PA
HP Mini 210-1019TU PC WF634PA
HP Mini 210-1020TU PC WF635PA
HP Mini 210-1021TU PC WF647PA
HP Mini 210-10XXLA PC WF821LA
HP Mini 210-1022TU PC WG328PA
HP Mini 210-1023TU PC WG329PA
HP Mini 210-1024TU PC WG330PA
HP Mini 210-1025TU PC WG331PA
HP Mini 210-1026TU PC WG371PA
HP Mini 210-1027TU PC WG390PA
HP Mini 210-1028TU PC WG391PA
HP Mini 210-1029TU PC WG392PA
HP Mini 210-1030TU PC WG393PA
HP Mini 210-1031TU PC WG394PA
HP Mini 210-1032TU PC WG395PA
HP Mini 210-1033TU PC WG396PA
HP Mini 210-1034TU PC WG397PA
HP Mini 210-1035TU PC WG398PA
HP Mini 210-1036TU PC WG399PA
HP Mini 210-1037TU PC WG400PA
HP Mini 210-1038TU PC WG401PA
HP Mini 210-1039TU PC WG402PA
HP Mini 210-1040TU PC WG403PA
HP Mini 210-1041TU PC WG404PA
HP Mini 210-1042TU PC WG405PA
HP Mini 210-1043TU PC WG406PA
HP Mini 210-1020BR PC WH205LA
HP Mini 210-1040BR PC WH206LA
HP Mini 2102 WH238UT, WH239UT, WH240UA, WH241UA, WH242UA
HP Mini 210-1032CL PC WD263UA, WD263UAR
HP Mini 210-1010CA PC WD265UA, WD265UAR
HP Mini 210-1070CA PC WD267UA, WD267UAR
HP Mini 210-1075CA PC WD268UA, WD268UAR
HP Mini 210-1080CA PC WD269UA, WD269UAR
HP Mini 210-1090CA PC WD270UA, WD270UAR
HP Mini 210-10XXXX PC WD971AS
HP Mini 210-10XXXX PC WD973AS
HP Mini 2102 Base Model WD987AV
HP Mini 210-1071TU PC WK885PA
HP Mini 210-1072TU PC WK886PA
HP Mini 210-1073TU PC WK895PA
HP Mini 210-1074TU PC WK900PA
HP Mini 210-1075TU PC WK916PA
HP Mini 210-1076TU PC WK917PA
HP Mini 210-1077TU PC WK931PA
HP Mini 210-1078TU PC WK935PA
HP Mini 210-1079TU PC WK936PA
HP Mini 210-1080TU PC WK937PA
HP Mini 210-1081TU PC WK938PA
HP Mini 210-1082TU PC WK939PA
HP Mini 210-1083TU PC WK942PA
HP Mini 210-1084TU PC WK945PA
HP Mini 210-1085TU PC WK946PA
HP Mini 210-1086TU PC WK948PA
HP Mini 210-1087TU PC WK949PA
HP Mini 210-1088TU PC WK950PA
HP Mini 210-1089TU PC WK952PA
HP Mini 210-1090TU PC WK953PA
HP Mini 210-1091TU PC WK959PA
HP Mini 210-1092TU PC WK960PA
HP Mini 210-1098SE PC WK986UA, WK986UAR
HP Mini 210-1082DX PC WK987UA
HP Mini 210-1076NR PC WK988UA, WK988UAR
HP Mini 210-1094NR PC WK989UA, WK989UAR
HP Mini 210-1044NR PC WK990UA, WK990UAR
HP Mini 210-1050BR PC WK994LA
HP Mini 210-1060BR PC WK995LA
HP Mini 210-1019LA PC WL030LA
HP Mini 2102 WL771LA, WL772LA, WL773LA
HP Mini 210-1050LA PC WM769LA
HP Mini 210-1071CA PC WP052UA, WP052UAR
HP Mini 210-1060CA PC WP053UA, WP053UAR
HP Mini 210-1041NR PC WP055UA
HP Mini 210-1079NR PC WP057UA, WP057UAR
HP Mini 210-1095TU PC WP642PA
HP Mini 210-1096TU PC WP677PA
HP Mini 210-1097TU PC WP678PA
HP Mini 210-1098TU PC WP679PA
HP Mini 210-1040NR PC WH682UA, WH682UAR
HP Mini 210-1077CA PC WH683UA, WH683UAR
HP Mini 210-1084NR PC WH684UA, WH684UAR
HP Mini 210-1077NR PC WH685UA, WH685UAR
HP Mini 210-1084NR PC WH686UA, WH686UAR
HP Mini 210-1025LA PC WH838LA, WH838LAR
HP Mini 210-1035LA PC WH839LA, WH839LAR
HP Mini 210-1028LA PC WH840LA, WH840LAR
HP Mini 210-1097NR PC WH859UA, WH859UAR
HP Mini 210-1057NR PC WH860UA, WH860UAR
HP Mini 210-1092DX PC WH861UA
HP Mini 210-1028CL PC WH862UA, WH862UAR
HP Mini 210-1081NR PC WH863UA, WH863UAR
HP Mini 210-1079CA PC WH864UA, WH864UAR
HP Mini 210-1073NR PC WH865UA, WH865UAR
HP Mini 210-1083NR PC WH866UA, WH866UAR
HP Mini 210-1093NR PC WH867UA, WH867UAR
HP Mini 210-1053NR PC WH868UA, WH868UAR
HP Mini 210-1044TU PC WH939PA
HP Mini 210-1045TU PC WH940PA
HP Mini 210-1046TU PC WH941PA
HP Mini 210-1047TU PC WH942PA
HP Mini 210-1048TU PC WH943PA
HP Mini 210-1049TU PC WH944PA
HP Mini 210-1050TU PC WH945PA
HP Mini 210-1051TU PC WH946PA
HP Mini 210-1052TU PC WH984PA
HP Mini 210-1053TU PC WH985PA
HP Mini 210-1054TU PC WH995PA
HP Mini 210-1055TU PC WJ009PA
HP Mini 210-1057TU PC WJ011PA
HP Mini 210-1000VT CTO Vivienne Tam Edition PC WJ022AAR
HP Mini 210-1058TU PC WJ356PA
HP Mini 210-1059TU PC WJ357PA
HP Mini 210-1060TU PC WJ358PA
HP Mini 210-1061TU PC WJ359PA
HP Mini 210-1062TU PC WJ360PA
HP Mini 210-1063TU PC WJ361PA
HP Mini 210t-1000 CTO PC WJ767AV
HP Mini 210-1064TU PC WJ831PA
HP Mini 210-1065TU PC WJ832PA
HP Mini 210-1066TU PC WJ833PA
HP Mini 210-1067TU PC WJ834PA
HP Mini 210-1068TU PC WJ835PA
HP Mini 210-1069TU PC WJ836PA
HP Mini 210-1070TU PC WJ854PA
HP Mini 2102 WK267ES, WK269ES, WK292ES
HP Mini 210-1070LA PC

MINI 210-2200, MINI 210-1000, MINI 210 SERIES, MINI 210, MINI 1099EW VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099ET VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099ES VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099ER VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EP VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EN VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EM VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EL VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EK VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EI VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EG VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EF VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EE VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099ED VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1099EA VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1098EI VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1097EI VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1090LA, MINI 1050LA, MINI 1035NR, MINI 1033CL, MINI 1030NR, MINI 1025TU, MINI 1024TU, MINI 1023TU, MINI 1022TU, MINI 1021TU, MINI 1020TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1020LA, MINI 1019TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1018TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1017TU, MINI 1016TU, MINI 1015TU, MINI 1014TU, MINI 1013TU, MINI 1012TU, MINI 1011TU, MINI 1010TU, MINI 1010NR, MINI 1010LA, MINI 1009TU, MINI 1008TU, MINI 1007TU, MINI 1006TU, MINI 1005TU, MINI 1004TU, MINI 1003TU, MINI 1002XX, MINI 1002TU, MINI 1001XX, MINI 1001TU, MINI 1000 XP EDITION, MINI 1000 VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1000 VIVIENNE TAM, MINI 1000 SERIES, MINI 1000 MOBILE BROADBAND, MINI 1000 MI EDITION, MINI 1000, MINI 110C-1100, MINI 110C-1050EF, MINI 110C-1030EQ, MINI 110C-1030EK, MINI 110C-1020EI, MINI 110C-1011SA, MINI 110C-1010SP, MINI 110C-1010SH, MINI 110C-1010SB, MINI 110C-1010SA, MINI 110C-1010ET, MINI 110C-1010ES, MINI 110C-1010EE, MINI 110C-1010EA, MINI 110C-1001NR, MINI 110C-1000, MINI 110C, MINI 110-C3126TU, MINI 110-3722TU, MINI 110-3700, MINI 110-3600, MINI 110-3126TU, MINI 110-3100, MINI 110-3000, MINI 110-1150EN, MINI 110-1100 BY STUDIO TORD BOONTJE, MINI 110-1100, MINI 110-1050NR, MINI 110-1050LA, MINI 110-1045DX, MINI 110-1035TU, MINI 110-1034TU, MINI 110-1033CL, MINI 110-1032TU, MINI 110-1030NR, MINI 110-1030CA, MINI 110-1027TU, MINI 110-1025TU, MINI 110-1025DX, MINI 110-1020NR, MINI 110-1020LA, MINI 110-1019TU, MINI 110-1017TU, MINI 110-1016TU, MINI 110-1015LA, MINI 110-1014TU, MINI 110-1013TU, MINI 110-1012NR, MINI 110-1011TU, MINI 110-1008TU, MINI 110-1007TU, MINI 110-1006TU, MINI 110-1001TU, MINI 110-1000, MINI 110 XP EDITION, MINI 110 SERIES, MINI 110 MI EDITION, MINI 110, MINI 1199EZ VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EV VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199ET VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199ER VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EQ VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EP VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EO VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EJ VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EH VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EE VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EC VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EB VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1199EA VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1198EO VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1190BR, MINI 1180CM, MINI 1170CM, MINI 1160CM, MINI 1153NR, MINI 1152NR, MINI 1151NR, MINI 1150NR, MINI 1150LA, MINI 1150CM, MINI 1150BR, MINI 1141NR VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1140NR VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1139NR, MINI 1137NR, MINI 1135CA, MINI 1133CA, MINI 1131TU, MINI 1130CM, MINI 1129TU, MINI 1128TU, MINI 1127TU, MINI 1126TU, MINI 1126NR, MINI 1125TU, MINI 1125NR, MINI 1124TU, MINI 1123TU, MINI 1122TU, MINI 1121TU, MINI 1120TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1120NR, MINI 1120LA, MINI 1120BR, MINI 1119TU, MINI 1118TU, MINI 1117TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1116TU, MINI 1116NR, MINI 1115TU, MINI 1115NR, MINI 1114TU, MINI 1113TU, MINI 1112TU, MINI 1111TU VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1110TU, MINI 1110NR, MINI 1110LA, MINI 1109TU, MINI 1108TU, MINI 1107TU, MINI 1106TU, MINI 1105TU, MINI 1104TU, MINI 1103TU, MINI 1102TU, MINI 1101TU, MINI 1100CM, MINI 1100 VIVIENNE TAM EDITION, MINI 1100, MINI 210T-1050VU, MINI 210T-1000, MINI 2102 SERIES, MINI 210-2031TU, MINI 210-2000, MINI 210-1100, MINI 210-1098TU, MINI 210-1097TU, MINI 210-1097NR, MINI 210-1096TU, MINI 210-1095NR, MINI 210-1094NR, MINI 210-1093NR, MINI 210-1092TU, MINI 210-1092DX, MINI 210-1091TU, MINI 210-1091NR, MINI 210-1090NR, MINI 210-1085NR, MINI 210-1084NR, MINI 210-1083NR, MINI 210-1082DX, MINI 210-1081NR, MINI 210-1080NR, MINI 210-1079NR, MINI 210-1077NR, MINI 210-1076NR, MINI 210-1073NR, MINI 210-1070NR, MINI 210-1057NR, MINI 210-1055NR, MINI 210-1053NR, MINI 210-1051TU, MINI 210-1050TU, MINI 210-1050NR, MINI 210-1049TU, MINI 210-1048TU, MINI 210-1047TU, MINI 210-1046TU, MINI 210-1045TU, MINI 210-1044TUL, MINI 210-1041NR, MINI 210-1040NR, MINI 210-1032NR, MINI 210-1032CL, MINI 210-1030NR, MINI 210-1028CL, MINI 210-1027VU, MINI 210-1022TU, MINI 210-1018CL, MINI 210-1010NR, MINI 210-1007VU, MINI 210-1006VU, MINI 210-1003VU, MINI 210-1002VU, MINI 210-1000VT, MINI 210-1000 VIVIENNE TAM EDITION, MINI 210-1000, MINI 210, MINI 705ES, MINI 705EL, MINI 705EI, MINI 703EA, MINI 702EG, MINI 702EA, MINI 701ET, MINI 701ES, MINI 701ER, MINI 701EN, MINI 701EM, MINI 701EI, MINI 701EG, MINI 701ED, MINI 700EW, MINI 700ET, MINI 700ES, MINI 700ER, MINI 700EP, MINI 700EN, MINI 700EM, MINI 700EL, MINI 700EK, MINI 700EI, MINI 700EF, MINI 700EE, MINI 700ED, MINI 700EA, MINI 700 SERIES, MINI 700, MINI 735ES, MINI 735EQ, MINI 735EO, MINI 735EJ, MINI 735EI, MINI 735EF, MINI 735ED, MINI 733EZ, MINI 733EF, MINI 733EB, MINI 732ET, MINI 732EG, MINI 731ET, MINI 731EI, MINI 731EH, MINI 730EZ, MINI 730EV, MINI 730EQ, MINI 730EO, MINI 730EJ, MINI 730EE, MINI 730EB, MINI 730EA, MINI 730 SERIES, MINI 730, MINI CQ20, MINI CQ10-700, MINI CQ10-500, MINI CQ10-400, MINI CQ10-100, MINI CQ SERIES

Συμβατά part numbers:
HP:
SAA091190EA, PA-1400-18HL, PA-1400-18HB, PA-1400-18, HSTNN-LA18, HSTNN-DA18, HSTNN-CA18, HSTNN-CA1, HSTNN-BA18, A040R013L, 624502-001, 622435-005, 622435-001, 584540-001, 580402-003, 580402-002, 580402-001

Βάρος 0,500000 kg