13,00

Φορτιστής Συμβατός με..: Samsung
Part Number…………….: EP-1874
Output Voltage …………: 19 Volt
Input Voltage …………..: 220-110 Volt
Power…………………….: 40 Watt
Current…………………..: 2.1 A

Κωδικός προϊόντος: 8558 Κατηγορία:

Συμβατότητα:
Samsung Series 5 Notebook:

XE500C21, XE500C21-A01US, XE500C21A01US, XE500C21, XE500C21-A03US, XE500C21A03US, XE500C21, XE500C21-A04US, XE500C21A04US, XE500C21, XE500C21-H01US, XE500C21H01US, XE500C21, XE500C21-H02US, XE500C21H02US, XE500C21, XE500C21-H04US, XE500C21H04US,

Samsung Series 7 Notebook:
XE700T1A, XE700T1A-A01US, XE700T1A-A02US, XE700T1A-A03US, XE700T1A-A04US, XE700T1A-A05US, XE700T1A-A06US, XE700T1A-A01, XE700T1A-A02, XE700T1A-A04

Samsung Series 9 Notebook:
NP900X1A, NP900X1A-A01US, NP900X1A-A01, NP900X1AA01US, NP900X1B, NP900X1B-A01US, NP900X1B-A01, NP900X1BA01US, NP900X1B, NP900X1B-A02US, NP900X1B-A02, NP900X1BA02US, NP900X3A, NP900X3A-A02US, NP900X3A-A02, NP900X3AA02US, NP900X3A, NP900X3A-A03US, NP900X3A-A03, NP900X3AA03US, NP900X3A, NP900X3A-A05US, NP900X3A-A05, NP900X3AA05US, NP900X3A, NP900X3A-B01US, NP900X3A-B01, NP900X3AB01US, NP900X3A, NP900X3A-B02US, NP900X3A-B02, NP900X3AB02US, NP900X1B, NP900X1B-A01SE, NP900X1B-A01, NP900X1BA01SE, NP900X1B, NP900X1B-A01AU, NP900X1B-A01, NP900X1BA01AU, NP900X1B, NP900X1B-A01UK, NP900X1B-A01, NP900X1BA01UK

Συμβατά part numbers:
AA-PA2N40L, AA-PA2N40S, AA-PA3NS40/US AD-4019,ADP-40MH AB, AD-4019P, PA-1400-14,AD-4019W, AA-PA2N40L, BA44-00278A

Βάρος 0,300000 kg