16,86

Κατασκευαστής……..: HP-Hewlett Packard
Part Number………….: 608425
Output…………………….: 18.5 Volt, 3.5A
Input……………………….: 110-220 Volt
Power…………………….: 65 Watt
Pin Size…………………

Κωδικός προϊόντος: 8296 Κατηγορία:

Συμβατότητα:
Compaq Presario CQ71 Series:
CQ71-230ED, CQ71-103EF, CQ71-250EP, CQ71-115SF, CQ71-210ER, CQ71-140SA, CQ71-220SO, CQ71-235SO, CQ71-110EG, CQ71-205EO, CQ71-130EB, CQ71-215ER, CQ71-230EG, CQ71-103SF, CQ71-250SB, CQ71-120ED, CQ71-210SA, CQ71-220SS, CQ71-145EZ, CQ71-240EB, CQ71-110EL, CQ71-205SG, CQ71-130ES, CQ71-215SF, CQ71-230EW, CQ71-105EE, CQ71-200SB, CQ71-250SO, CQ71-
Compaq Presario CQ60 Series:
CQ60-106AU, CQ60-228EL, CQ60-137EL, CQ60-210AU, CQ60-110EM, CQ60-415EN, CQ60-309AU, CQ60-204TU, CQ60-213EM, CQ60-116EM, CQ60-100ER, CQ60-218EA, CQ60-122EL, CQ60-220EO, CQ60-130EB, CQ60-107TU, CQ60-407AU, CQ60-250EG, CQ60-151EM, CQ60-210ET, CQ60-112TX, CQ60-420ER, CQ60-215EM, CQ60-119TU, CQ60-103EL, CQ60-105EI, CQ60-225EF, CQ60-135EO, CQ60-
Compaq Presario CQ40 Series:
CQ40-610TX, CQ40-129AX, CQ40-320TU, CQ40-420AX, CQ40-158TU, CQ40-345TU, CQ40-107AX, CQ40-503TX, CQ40-311AX, CQ40-412TU, CQ40-527TX, CQ40-118AU, CQ40-536TX, CQ40-122AX, CQ40-136TU, CQ40-326TU, CQ40-101AU, CQ40-424TX, CQ40-304AX, CQ40-404TU, CQ40-518TU, CQ40-111TU, CQ40-510TU, CQ40-318TU, CQ40-555TU, CQ40-126TU, CQ40-152TU, CQ40-339TU, CQ40-
Compaq Presario CQ70 Series:
CQ70-230EL, CQ70-115ES, CQ70-205EF, CQ70-102XX, CQ70-265EG, CQ70-123EO, CQ70-215EM, CQ70-110EO, CQ70-158EZ, CQ70-100ER, CQ70-246EZ, CQ70-118NR, CQ70-210ED, CQ70-105EB, CQ70-130EO, CQ70-230EO, CQ70-116EA, CQ70-205EM, CQ70-103EB, CQ70-124CA, CQ70-215EO, CQ70-110ER, CQ70-201TU, CQ70-201TX, CQ70-101TU, CQ70-250EG, CQ70-120EF, CQ70-210EF, CQ70-
Compaq Presario CQ50 Series:
CQ50-104NR, CQ50-116AU, CQ50-110EM, CQ50-106EF, CQ50-139NR, CQ50-115AU, CQ50-103ER, CQ50-109AU, CQ50-105EW, CQ50-128NR, CQ50-112AU, CQ50-101LA, CQ50-107NR, CQ50-215NR, CQ50-105AU, CQ50-116EE, CQ50-110EO, CQ50-100CA, CQ50-107AU, CQ50-139WM, CQ50-115NR, CQ50-103EZ, CQ50-109CA, CQ50-105EZ, CQ50-130EC, CQ50-112EO, CQ50-101XX, CQ50-108AU, CQ50-
Compaq Presario CQ35 Series:
CQ35-111TU, CQ35-233TX, CQ35-101TX, CQ35-117TX, CQ35-206TU, CQ35-108TU, CQ35-202TX, CQ35-225TX, CQ35-114TX, CQ35-243TX, CQ35-105TU, CQ35-125TX, CQ35-217TU, CQ35-111TX, CQ35-235TX, CQ35-102TU, CQ35-118TX, CQ35-207TU, CQ35-108TX, CQ35-226TX, CQ35-115TU, CQ35-244TX, CQ35-105TX, CQ35-126TX, CQ35-217TX, CQ35-112TU, CQ35-236TX, CQ35-102TX, CQ35-
Compaq Presario CQ61 Series:
CQ61-100SO, CQ61-220EJ, CQ61-109TU, CQ61-225TU, CQ61-115EI, CQ61-203TX, CQ61-280EJ, CQ61-122EL, CQ61-210SH, CQ61-211TU, CQ61-104SL, CQ61-221TX, CQ61-110ES, CQ61-230SS, CQ61-118TU, CQ61-206TX, CQ61-127TU, CQ61-140EJ, CQ61-218TU, CQ61-106TU, CQ61-225EE, CQ61-113TU, CQ61-241EZ, CQ61-120ET, CQ61-210ER, CQ61-100EO, CQ61-210SS, CQ61-103EF, CQ61-
Compaq Presario CQ45 Series:
CQ45-204TX, CQ45-404TU, CQ45-128TX, CQ45-220TX, CQ45-103AU, CQ45-211TU, CQ45-414TX, CQ45-141TX, CQ45-304TX, CQ45-321TX, CQ45-109TX, CQ45-401TU, CQ45-122TX, CQ45-217TX, CQ45-311TX, CQ45, CQ45-202TX, CQ45-208TU, CQ45-408TX, CQ45-135TX, CQ45-301TX, CQ45-105TX, CQ45-116TX, CQ45-214TX, CQ45-308TU, CQ45-417TX, CQ45-148TX, CQ45-328TX, CQ45-205TU,
HP Pavilion DV3 Series:
dv3-2121tx, dv3-2150ev, dv3-2006tx, dv3-2027ee, dv3-2035tx, dv3-2130ez, dv3-2014tx, dv3-2105ee, dv3-2115ee, dv3-2090en, dv3-2147tx, dv3-1077ca, dv3-2004tu, dv3-2022tx, dv3-2129tx, dv3-2165ee, dv3-2010el, dv3-2030eo, dv3-2110tx, dv3-2051ea, dv3-2139tx, dv3, dv3-2001tu, dv3-2019tx, dv3-2122tx, dv3-2150us, dv3-2007ee, dv3-2027tx, dv3-2050ea, 
HP G G50 Series:
G50-112NR, G50-104NR, G50-219CA, G50-126NR, G50-113CA, G50-106NR, G50-201CA, G50-116CA, G50-108NR, G50-100, G50-209CA, G50-118NR, G50-109NR, G50-100EA, G50-211CA, G50-123NR, G50-110EA, G50, G50-102NR, G50-213CA, G50-124NR, G50-111NR, G50-103NR, G50-215CA
HP ProBook 5000 Series: 5310m
HP Pavilion DV5 Series:
dv5-1025eg, dv5-1120ec, dv5-1145ee, dv5-1203eg, dv5-1104em, dv5-1230et, dv5-1040eh, dv5-1124tx, dv5-1158ep, dv5-1208au, dv5-1003cl, dv5-1110eg, dv5-1250er, dv5-1065ec, dv5-1130ej, dv5-1170es, dv5-1212eo, dv5-1010ea, dv5-1114es, dv5-1299ee, dv5-1137tx, dv5-1198eg, dv5-1220ed, dv5-1199es, dv5-1101en, dv5-1223er, dv5-1030es, dv5-1120ew, dv5-1
HP Pavilion DV3700 series: dv3704tx, dv3705tx, dv3706tx, dv3707tx, dv3700, dv3701tx, dv3702tx, dv3703tx
HP Pavilion DV3100 series:
dv3112tx, dv3106tx, dv3119tx, dv3100, dv3113tx, dv3107tx, dv3120tx, dv3101tx, dv3114tx, dv3108tx, dv3102tx, dv3115tx, dv3109tx, dv3103tx, dv3116tx, dv3110tx, dv3104tx, dv3117tx, dv3111tx, dv3105tx, dv3118tx
HP G G70 Series:
G70-100 CTO, G70-257CL, G70-120EM, G70-463CL, G70, G70-105EA, G70T-100, G70-467CL, G70-212EM, G70-110EA, G70T-200, G70-468NR, G70-213EM, G70-110EM, G70-246US, G70-111EA, G70-450CA, G70-250CA, G70-111EM, G70-258US, G70-457CA, G70-250US, G70-120EA, G70-460US
HP Compaq 8000 Series: 8510p, 8510w, 8710p, 8530p, 8710w, 8530w, 8730w
HP Pavilion DV7 Series:
dv7-1215eg, dv7-2070ea, dv7-1023tx, dv7-2120sf, dv7-1100ef, dv7-1160eg, dv7-2005eg, dv7-1235eo, dv7-2103tx, dv7-1060ep, dv7-2133eg, dv7-1110en, dv7-1190es, dv7-2020tx, dv7-1264nr, dv7-2160eg, dv7-1125eb, dv7-1205eg, dv7-2040eo, dv7-1004tx, dv7-2110sf, dv7z-1100, dv7-2190eq, dv7-1137us, dv7-1145es, dv7-1220eo, dv7-2080el, dv7-1035ef, dv7-21
HP ProBook 4000 series: 4410s, 4411s, 4415s, 4416s, 4515s, 4311s, 4710s, 4310s
HP Pavilion DV4 Series:
dv4-1132tx, dv4-1225dx, dv4-1402tu, dv4-1035tx, dv4-1150es, dv4-1248tx, dv4-1100ea, dv4-1199eo, dv4-1304tx, dv4-1117tx, dv4-1433cl, dv4-1210tu, dv4-1007tx, dv4z-1000, dv4-1019tx, dv4-1140tx, dv4-1231tx, dv4-1413tx, dv4-1052xx, dv4-1160tx, dv4-1262cm, dv4-1105tx, dv4-1416la, dv4-1203tu, dv4-1317tx, dv4-1123tx, dv4-1214tx, dv4-1128tx, dv4-12
HP Pavilion DV3600 series:
dv3660ew, dv3620tx, dv3630tx, dv3606tx, dv3650el, dv3615tx, dv3601tx, dv3625tx, dv3640ew, dv3610tx, dv3680es, dv3621tx, dv3631tx, dv3607tx, dv3650ep, dv3616tx, dv3602tx, dv3626tx, dv3650ef, dv3611er, dv3699ef, dv3622tx, dv3632tx, dv3608tx, dv3650ez, dv3617tx, dv3603tx, dv3627tx, dv3650eg, dv3611tx, dv3600ec, dv3623tx, dv3633tx, dv3609tx, d
HP Pavilion DV3000 series:
dv3004tx, dv3017tx, dv3030tx, dv3011tx, dv3024tx, dv3005tx, dv3018tx, dv3012tx, dv3025tx, dv3006tx, dv3019tx, dv3000, dv3013tx, dv3026tx, dv3007tx, dv3020tx, dv3001tx, dv3014tx, dv3027tx, dv3008tx, dv3021tx, dv3002tx, dv3015tx, dv3028tx, dv3009tx, dv3022tx, dv3003tx, dv3016tx, dv3029tx, dv3010tx, dv3023tx
HP G G60 Series:
G61, G60-458DX, G60-100EM, G60-225CA, G60-117EM, G60-238CA, G60-125NR, G60-442OM, G60-214EM, G60-235CA, G60-108CA, G60-120CA, G60T-200, G60-433CA, G61-101TU, G60-468CA, G60-101CA, G60-228CA, G60-117US, G60-243CL, G60-126CA, G60-443CL, G60-215EM, G60-235DX, G60-114EA, G60-120EM, G60-437CA, G60-201TU, G61-102TU, G61-203TU, G60-101TU, G60-230
HP Compaq 6000 Series:
6735b, 6530b, 6910p, 6735s, 6530s, 6930p, 6715s, 6531s, 6715b, 6535b, 6515b, 6710b, 6535s, 6500, 6710s, 6730b, 6520s, 6700, 6510b
HP Pavilion DV6 Series:
dv6-1170ep, dv6-1247eo, dv6-1010et, dv6-1223sf, dv6-1260ep, dv6-1030eb, dv6-1138tx, dv6-1230sb, dv6-1280es, dv6-1050us, dv6-1211sa, dv6-1148tx, dv6-1239et, dv6-1106tx, dv6-1217tx, dv6-1220ez, dv6-1199ee, dv6-1250eq, dv6-1020ed, dv6-1225tx, dv6-1265tx, dv6-1040ej, dv6-1140es, dv6-1234tx, dv6-1295el, dv6-1068el, dv6-1215er, dv6-1154tx, dv6-1
HP EliteBook 2000 Series:
2730p, 2230s, 2530p
HP Pavilion DV3800 series: dv3888nr
HP Pavilion DV3500 series: dv3505tx, dv3525tx, dv3560ep, dv3512tx, dv3536tx, dv3500t, dv3520tx, dv3550eg, dv3508tx, dv3530tx, dv3516tx, dv3542tx, dv3505xx, dv3526tx, dv3560ev, dv3513tx, dv3537tx, dv3501tx, dv3521tx, dv3550el, dv3509tx, dv3531tx, dv3517tx, dv3543tx, dv3506la, dv3527tx, dv3570ei, dv3514tx, dv3538tx, dv3502tx, dv3522tx, dv3550eo, dv3510er, dv3532tx, dv
HP HDX X16 Series:
X16-1106TX, X16-1340EB, X16-1044NR, X16-1003TX, X16-1160ES, X16-1380ED, X16-1260ED, X16-1316EZ, X16-1014TX, X16-1150EF, X16-1358CA, X16-1203TX, X16-1060EG, X16-1009TX, X16-1107TX, X16-1350EF, X16-1050EE, X16-1004TX, X16-1160US, X16-1390EL, X16-1260EL, X16-1320EB, X16-1015TX, X16-1000EN, X16-1155CA, X16-1360ES, X16-1204TX, X16-1060ES, X16-1
HP OmniBook 2000 Series: 2000, 2510p, 2000CS, 2710p, 2000CT, 2210b
HP Compaq NX Series: nx6310, nx6315, nx6320, nx6325, nx7300, nx7400
HP OmniBook 800 Series: 800CT, 800, 800CS, 800CS/CT
HP Mini 5100 Series: 5101
HP OmniBook 400 Series: 425, 430, 400
HP Compaq NW Series: nw8440
HP Compaq 6000 Series: 6830s, 6720t, 6730s
HP OmniBook 5000 series: 5700CT, 5400, 5500, 5000, 5500CD, 5000C, 5500CS, 5000CT, 5500CT, 5000CTS, 5700, 5000VL
HP OmniBook 300 Series: 300
HP Compaq Tablet PCTC4400
HP Compaq NC Series: NC2400, NC4400, NC6230, NC6320, NC6400, NC8430
HP OmniBook 600 Series: 600, 600C, 600CT
HP ProBook 4000 series: 4510s
Compaq Mini 311c Series: 311c, 311c-1010SA, 311c-1070SF

Συμβατά part numbers:
HP:
ED494AA#ABA, 391172-001, 384019-003, PA-1650-02HC, 384019-001, 463958-001 , 463552-001, 519329-002

Βάρος 0,200000 kg