25,05

Κατασκευαστής……..: HP-Hewlett Packard
Part Number………….: 608422-001
Output…………………….: 19 Volt, 4.7A
Input……………………….: 110-220 Volt
Power…………………….: 90 Watt
Pin Size……………….

Credit module TBI Pay 1.0.12
Κωδικός προϊόντος: 8317 Κατηγορία:

Συμβατότητα:
HP & Compaq:
HP Pavilion Home Notebook Pcs
HP Pavilion DV2700, HP Pavilion DV2800, HP Pavilion DV6700, HP Pavilion DV9700, HP Pavilion DV6800, HP Pavilion DV6900, HP Pavilion DV9800, HP Pavilion DV9500z,
HP Pavilion DV2000, DV4000, DV5000, DV9000, DV6000
HP Compaq NW Series:
Nw8240, Nw8200,
Compaq EVO N1000 Series:
N1000, N1000c, N1000v, N1005v, N1010v, N1015, N1015v, N1020v,
Compaq EVO N1050 Series:
N1050
HP Pavilion DV2100 Series:
DV2100, DV2101au, DV2101eu, DV2101tu, DV2101tx, DV2101xx, DV2102au, DV2102eu, DV2102tu, DV2102tx, DV2103au, DV2103ea, DV2103tu, DV2103tx, DV2104au, DV2104ea, DV2104eu, DV2104tu, DV2104tx, DV2105ea, DV2105tu, DV2105tx, DV2106ea, DV2106eu, DV2106tu, DV2106tx, DV2107tu, DV2107tx,
HP Pavilion DV2500 Series:
DV2500, DV2500t, DV2501tu, DV2501tx, DV2501xx, DV2502tu, DV2502tx, DV2503tu, DV2503tx, DV2503xx, DV2504tu, DV2504tx, DV2505tu, DV2505tx, DV2506tu, DV2507tx, DV2506tx, DV2506xx, DV2507tu, DV2509tx, DV2508tu, DV2508tx, DV2509tu, DV2510tu, DV2510tx, DV2511tx, DV2512tu, DV2511tu, DV2513tu, DV2513tx, DV2514tu, DV2512tx, DV2515ea, DV2515tu, DV2515tx, DV2514tx, DV2516tu, DV2516tx, DV2517tu, DV2517tx, DV2518tu, DV2518tx, DV2519ea, DV2519tu,
Compaq Presario 900 Series:
900, 900AP, 900CA, 900LA, 900US, 901AP, 901EA, 902AP, 902AU, 902EA, 902FR, 903AP, 903EA, 903KR, 904AP, 904EA, 904RSH, 905AP, 905AU, 905EA, 905LA, 905TC, 905US, 906EA, 906US, 907AP, 907EA, 908EA, 909EA, 910AP, 910EA, 910US, 911DE, 912EA, 912RSH, 914EA, 915CA,
915EA, 915US, 916US, 917DE, 917EA, 918RSH, 919EA, 920AP, 920CA, 920EA, 920LA, 920US, 921AP, 922UK, 923AP, 925AP, 925EA, 927AP, 930AP, 935AP, 940AP, 943AP, 945AP, 950AP, 955AP.
Compaq Presario 1500 Series:
1500, 1500AP, 1500AU, 1500SC, 1500TC, 1500US, 1501AP, 1501CL, 1501LA, 1502LA, 1502SC, 1503AP, 1504AP, 1504TC, 1505AP, 1505EA, 1505TC, 1505US, 1506AP, 1506TC, 1507AP, 1507EA, 1507TC, 1508AP, 1508EA, 1508TC, 1509AP, 1509AU,
Compaq Presario V6000 Series:
V6000, V6000AU, V6000Z, V6001AU, V6001XX, V6002AU, V6002XX, V6003AU, V6004AU, V6012EA, V6014EA, V6016EA,
V6024EA, V6025EA, V6030US, V6048CL, V6057EA, V6065EA, V6066EA, V6100, V6101AU, V6101EU, V6101TU, V6101US, V6102AU, V6102EA, V6102TU, V6103AU, V6103EA, V6103TU, V6104AU, V6104TU, V6105AU, V6105EA, V6105NR, V6105TU, V6106AU, V6106TU, V6107AU, V6107TU.
Compaq Presario 2800 Series:
2800, 2800AP, 2800AU, 2800CA, 2800EA, 2800SC, 2800T, 2800TC, 2800US, 2801AP, 2801CL, 2801EA, 2801SC, 2801TC, 2802AP, 2802EA, 2802SC, 2802SP, 2802TC, 2803AP, 2803EA, 2803TC, 2804AP, 2804EA, 2804SC, 2804TC, 2805AP, 2805AU, 2805EA, 2805TC, 2805US, 2806AP, 2806CL, 2806EA, 2806SC, 2807AP, 2807EA, 2808AP, 2808EA, 2809AP, 2809FR, 2810AP, 2810AU, 2810CA, 2810EA, 2810LA, 2810SC, 2810T.
Compaq Presario 300 Series:
300, 305, 306,
Compaq Presario 900 Series:
900, 900AP, 900CA, 900LA, 900US, 901AP, 901EA, 902AP, 902AU, 902EA, 902FR, 903AP, 903EA, 903KR, 904AP, 904EA,
Compaq Presario B2800 Series:
B2800, B2801TX, B2802TX,
B2803TX, B2804TX, B2805TX, B2806TX, B2807TX, B2808TX, B2809TX, B2810TX, B2811TX, B2812TX, B2813TX, B2814TX, B2815TX, B2816TX, B2817TX, B2818TX, B2819TX,
Compaq Presario X1400 Series:
X1400, X1400AD, X1401AP, X1401US, X1402AP, X1402US, X1403AP, X1404AP, X1405AP, X1406AP, X1407AP, X1408AP, X1409AP, X1410AP, X1411AP, X1412AP, X1413AP, X1414AP, X1415AP,X1416AP, X1417AP, X1418AP, X1419AP, X1420AP.
Compaq Presario X1500 Series:
X1500, X1560CA,
HP TouchSmart Home Notebook PCs
HP TouchSmart tx2-1000, HP TouchSmart tx2-1100, HP TouchSmart tx2-1340ea, HP Special edition L2000,
HP Pavilion DV6100 Series:
DV6100, DV6101ea, DV6101eu, DV6101tu, DV6101tx, DV6102ea, DV6102eu, DV6102od, DV6102tx, DV6103ea, DV6103eu, DV6103nr, DV6103tx, DV6104ea, DV6104eu, DV6104tx, DV6105ca, DV6105ea, DV6105eu, DV6105tx, DV6105us, DV6106ea, DV6106eu, DV6106tx, DV6107ea, DV6107tx, DV6107us, DV6108ea, DV6108nr, DV6108tx, DV6109ea, DV6109om, DV6109tx, DV6110br, DV6110ca, DV6110ea, DV6110eu, DV6110tx, DV6110us, DV6111ea, DV6111eu, DV6111tx, DV6112ea, DV6112tx,
HP Pavilion DV6200 Series:
DV6200, DV6201tx, DV6202tx, DV6203tx, DV6204tx, DV6205tx, DV6206tx, DV6226us, DV6245us, DV6265US, DV6299xx.
HP Pavilion DV6500 Series:
DV6500, DV6500t, DV6501au, DV6501tu, DV6501tx, DV6502au, DV6502tu, DV6502tx, DV6503au, DV6503tu, DV6503tx, DV6504tu, DV6504tx, DV6505tu, DV6505tx, DV6506tu,
HP Pavilion DV8000 Series:
DV8000, DV8029EA, DV8030EA, DV8035EA, DV8040ca, DV8040us, DV8040xx, DV8045EA, DV8050EA, DV8051EA, DV8075EA, DV8088us, DV8099xx.
HP Pavilion DV8100 Series:
DV8100, DV8102ea, DV8110us, DV8113cl, DV8113ea, DV8114ea, DV8116ea, DV8117ea, DV8120ca, DV8125nr, DV8130us, DV8133ea, DV8135ea, DV8135nr, DV8140us, DV8155ea, DV8173ea, DV8175ea, DV8176ea, DV8177ea, DV8178ea, DV8179ea, DV8195ea, DV8197ea, DV8199ea,
HP Pavilion DV8200 Series:
DV8200, DV8201tx, DV8202tx, DV8203tx, DV8204tx, DV8205tx, DV8206tx, DV8207tx, DV8208ea, DV8208tx, DV8209tx, DV8210ca, DV8210ea, DV8210tx, DV8210us, DV8211ea, DV8211eu, DV8211tx, DV8212ea, DV8212tx,
HP Pavilion DV8300 Series:
DV8300, DV8300tx, DV8301nr, DV8301tx, DV8302tx, DV8304tx, DV8305ca, DV8305tx, DV8305us, DV8306ea, DV8306tx, DV8307ea, DV8307tx, DV8308ea, DV8308tx, DV8309tx, DV8309us, DV8310ca, DV8310tx, DV8310us, DV8311tx, DV8312tx, DV8313tx, DV8314tx, DV8315ca, DV8315nr, DV8315tx, DV8316tx, DV8317ea, DV8317tx, DV8318ea, DV8318tx,
HP Pavilion DV9100 Series:
DV9100
HP Pavilion DV9200 Series:
DV9200, DV9205us, DV9220us, DV9260us, DV9288,
HP Pavilion DV9500 Series:
DV9500, DV9500t, DV9501, DV9501t, DV9502au, DV9502tx, DV9503au, DV9503tx, DV9504tx, DV9505tx, DV9506tx, DV9507tx, DV9508tx, DV9509tx, DV9510tx, DV9511tx, DV9512tx, DV9513tx, DV9514tx, DV9515ca, DV9515ef, DV9515tx, DV9516tx, DV9517tx, DV9518tx, DV9519tx, DV9525us, DV9530ef, DV9530em, DV9535nr, DV9535us, DV9540us, DV9543cl, DV9547cl, DV9548ca, DV9548us, DV9560eg, DV9575la, DV9575nr, DV9580us, DV9596xx, DV9598xx, DV9599xx.
Compaq Presario V1000 Series:
V1000, V1001AD, V1001AP, V1002AD, V1002AP, V1003AD, V1003AP, V1004, V1004AD, V1004AP, V1005AD, V1005AP, V1006AD, V1006AP, V1007AD, V1007AP, V1008AD, V1008AP, V1009AD, V1009AP, V1010AP, V1011AP, V1012AP, V1013AP.
Compaq Presario X1200 Series:
X1200, X1201AP, X1201US, X1202AP, X1203AP, X1204AP, X1205AP, X1206AP, X1207AP, X1208AP, X1209AP, X1210AP, X1210CA, X1210US, X1211AP, X1212AP, X1213AP, X1214AP, X1215AP, X1216AP, X1217AP, X1218AP, X1219AP, X1220AP, X1220EA, X1220US, X1221AP, X1222AP, X1223AP, X1224AP, X1225AP, X1227AP, X1228AP, X1229AP, X1230AP, X1230US, X1231AP, X1232AP, X1233AP, X1234AP, X1236AP, X1237AP, X1238AP, X1239AP, X1240AP, X1241AP, X1242AP,
Compaq Presario X1300 Series:
X1300, X1301AP, X1301US, X1302AP, X1303AP, X1304AP, X1305AP, X1306AP, X1307AP, X1308AP, X1309AP, X1310AP, X1311AP, X1312AP, X1313AP, X1314AP, X1315AP, X1316AP, X1317AP, X1318AP, X1319AP, X1320AP, X1321AP, X1322AP, X1324AP, X1325AP, X1326AP, X1327AP, X1328AP, X1329AP, X1330AP, X1360CA, X1360US, X1370US, X1390, X1390US.

Συμβατά part numbers:
HP/COMPAQ:
239705-001, 285546-001, 239425-002, 239428-001, 283884-001, 394224-001, 393954-001, PPP014L-S, 286755-001, 432309-001, 91-55068, EG410AA, 310744-002, 0220A1890, PA-1900-08R1, KG298AA#ABA.

Βάρος 0,200000 kg